Tag Archives: människor

Kalla mig naiv bara…ja gör det…

4 Nov

…men det var inte förrän igår som det verkligen gick upp för mig att den med flest vuxenpoäng och den otadliga, superkorrekta ytan faktiskt kanske inte är lika perfekt som det verkar. Jag råkade se och höra något som inte var ämnat för mina (eller någon annan utomståendes) ögon och öron, och det var rätt så befriande. Eftersom personen i fråga bär sin mantel av perfektion med etthundraporcentig självklarhet. Något som verkligen förbryllat mig. Hur GÖR h*N?

Nästa gång denna Någon, som ter sig lika renskrubbad som tvättmedelsreklam, majestätiskt glider förbi med sin ojämförbart raka rygg – då kommer det att kännas lite lättare att andas friare. Eftersom jag vet.

%d bloggare gillar detta: